Fit in Business
Fitter people, better performance!

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid in de zakelijke markt

 

Fit in Business is een speciaal ontwikkeld programma om voor gezonde en vitale medewerkers binnen uw bedrijf te zorgen. We helpen werkgevers en hun medewerkers om samen te werken aan duurzame inzetbaarheid. Een aanpak voor overgewicht en vitaliteit om het verzuim terug te dringen en de productiviteit te verhogen.

Een totaaloplossing voor werkgevers waarbij zij hun medewerkers de kans geven te werken aan een gezonde(re) levensstijl. Ook is er voor medewerkers met overgewicht de mogelijkheid om onder begeleiding af te slanken. Met een voedingsplan, een beweegplan en professionele begeleiding helpen we om de beste resultaten te behalen en te behouden. De intake en de outtake zijn er om voor beide partijen duidelijke doelen vast te stellen en deze te meten.

stappenplan

Het FIB-stappenplan

Z

Kickoff

We starten met de kickoff. Medewerkers wordt op een heldere en transparante manier uitgelegd wat het programma inhoudt en wat zij kunnen verwachten.

Z

Intake

De intake is de eerste stap in het proces. De medewerkers (hierna: deelnemers) stellen samen met de consulent de doelen op voor de komende 12 maanden.

Z

Cambridge Weight Plan & Voedingsplan

In de eerste drie maanden maken deelnemers met overgewicht gebruik van de producten van Cambridge Weight Plan. Een wetenschappelijk onderbouwd en medisch verantwoord afslankprogramma. De begeleiding wordt gedaan door ervaringsdeskundigen die de deelnemers bijstaan in hun stappenplan naar een nieuw gewicht.

Als het streefgewicht bereikt is, wordt er geleidelijk opgebouwd naar een normaal voedingspatroon. Aan de hand van duidelijke afspraken en een voedingsschema, wordt er gewerkt aan een eetpatroon dat past in een gezonde leefstijl.

Deelnemers zonder overgewicht worden begeleid met een in een gezonde leefstijl passend voedingsschema, om zo ook meer energie te krijgen.

Z

In beweging

Daarnaast krijgen deelnemers advies rondom hun bewegingsactiviteiten. Met de Loop, een armband van Polar die gekoppeld is aan een app, wordt de huidige mate van beweging in kaart gebracht. Aan de hand van deze input worden nieuwe afspraken gemaakt met de deelnemers.

Deelnemers krijgen persoonlijke, op maat gemaakte doelstellingen en worden vervolgens in groepen van max. 10 personen ingedeeld. De groepen krijgen gedurende het traject een aantal bijeenkomsten waardoor verbinding en saamhorigheid ontstaat. Door het groepsproces wordt de kans op een succesvol programma vergroot.

Z

Workshops

De groepen kunnen tijdens het programma ook een aantal workshops volgen. Hierbij kan gedacht worden aan workshops over voeding, beweging, emotie-eten, sociale omgeving, mindfulness etc.

Z

Outtake

Z

Rapportage

Aan het eind van het programma ontvangt de werkgever een groepsrapportage. Deze rapportage bevat de gemiddelden van de groepen.

stappenplan

Praktische informatie

Het Fit in Business programma duurt 12 maanden. De kosten voor het basisprogramma zijn € 1.250,- per deelnemer. De workshops kosten € 500,- per sessie (groepsgrootte min. 5 en max. 10 deelnemers). Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

‘No Cure, Less Pay’
Fit In Business garandeert aan het eind van het programma bij 80% van de groepsdeelnemers een blijvend resultaat. Mocht dit resultaat niet behaald worden, dan wordt over het percentage deelnemers dat zijn/haar doel niet heeft behaald, 50% van het geïnvesteerde bedrag terugbetaald.