Fit in Business
Fitter people, better performance!

Investering & subsidie

Fit in Business in meerdere opzichten aantrekkelijk

Met een relatief gezien lage investering per werknemer, de ‘no-cure less pay’ regeling, de subsidie en  fiscale mogelijkheden, is deelname aan Fit in Business in meerdere opzichten aantrekkelijk voor werkgever en werknemer.

Z

Investering

Als werkgever investeert u met Fit in Business niet alleen in de vitaliteit en productiviteit van uw medewerkers, uiteindelijk investeert u ook in de duurzaamheid van uw bedrijf. De investering van  € 1.250,- per werknemer voor een programma van een jaar ligt ver beneden de gemiddelde tarieven die in Nederland gelden. Bovendien zijn er voor werkgevers subsidie en fiscale mogelijkheden.

Z

Subsidie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stimuleert programma’s die duurzaamheid verbeteren binnen de zakelijke markt. Momenteel zijn wij in gesprek met dit departement.

Z

Fiscale mogelijkheden

Onderdeel van het afslankprogramma van Fit in Business zijn Cambridge producten. Door de fiscus wordt het verstrekken van maaltijden in beginsel als ‘loon in natura’ beschouwd welke derhalve niet onbelast mogen worden verstrekt aan werknemers. Binnen de zogenaamde ‘werkkostenregeling’  is het echter wel degelijk mogelijk om tot een bepaald bedrag belastingvrije vergoedingen aan werknemers te verstrekken. De hoogte hiervan is momenteel 1,5%* van de fiscale loonsom en wordt ‘forfaitaire ruimte’  genoemd. Deze verstrekkingen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld onkostenvergoedingen maar kunnen ook verstrekkingen van bijvoorbeeld maaltijden of maaltijdvervangers zijn. De werkkostenregeling is op dit moment nog niet verplicht maar zal dit, zoals het er nu naar uitziet vanaf 1 januari 2015 wel zijn. Teneinde te beoordelen in hoeverre er mogelijk sprake is van onbenutte forfaitaire ruimte en/of andere mogelijkheden om kosten zakelijk te kunnen verantwoorden adviseren wij u in overleg te gaan met uw financiële adviseurs.

* Per 1 januari 2015 is dit 1,2 procent