Fit in Business
Fitter people, better performance!

Waarom deze artseninformatie?

Om twee redenen: ten eerste om u te informeren over het Cambridge Weight Plan dat bij uitstek is bedoeld om mensen met (ernstig) overgewicht succesvol en op een medisch verantwoorde wijze weer op een gezond gewicht te brengen en te houden.

Ten tweede omdat het Cambridge Weight Plan uitsluitend mag worden gebruikt onder begeleiding van een onafhankelijk Cambridge consulent. Aangezien cliënten met (ernstig) overgewicht vaak ook medicijnen gebruiken, stemmen wij het gebruik van het afslankprogramma graag af met de behandelend arts. Hiervoor adviseert de Cambridge consulent de cliënt om het Cliënt Inschrijfformulier samen met deze informatiebrochure aan de behandelaar voor te leggen.

Cambridge Weight Plan Benelux B.V. heeft een brochure samengesteld voor artsen en paramedici. De informatie in deze brochure is bedoeld om op beknopte wijze aan te geven welke aandachtspunten er voor behandelaars zijn voor cliënten die een VLCD (Very Low Calorie Diet) of LCD (Low Calorie Diet) wensen te gaan volgen in combinatie met hun aandoening en bijbehorende medicatie.

We hebben ook de meest recente onderzoeksresultaten van Cambridge Weight Plan voor u op een rijtje gezet.